Termes et Conditions

Kondisyon pou Itilize sit la

Sèvi ak sèvis sa yo ki sou sit la fè ke ou sijè a kondisyon sa yo. Lè ou vizite sit entènèt sa a, ou aksepte kondisyon sa yo. Tanpri li yo ak anpil atansyon.

PRIVE

Tanpri revize Avi konfidansyalite nou yo, ki gouvène tout vizit sou sit entènèt nou an, pou konprann pratik nou .

KOMINIKASYON ELEKTWONIK

Lè ou vizite Rezo Sosyal la oswa voye e-mail ban nou, wap kominike avèk nou elektwonikman. Ou konsanti pou resevwa kominikasyon nou elektwonikman. Nap kominike avèk ou pa imèl oswa pa avi sou sit la . Ou dakò ke tout akò, avi, divilgasyon ak lòt kominikasyon ke nou bay ou elektwonikman satisfè nenpòt egzijans legal ke kominikasyon sa yo dwe ye alekri.

PWOPRIYETE

Tout kontni ki nan sit sa a, tankou tèks, grafik, logo, bouton ikon, imaj, klip odyo, downloads dijital, konpilasyon done, ak lojisyèl, se pwopriyete a nan Open Sous Rezo Sosyal oswa founisè kontni li yo ak pwoteje pa lwa sou copyright entènasyonal yo. . Konpilasyon nan tout kontni sou sit sa a se pwopriyete sit la san konte lwa sou copyright entènasyonal yo