A propos

REZO SOSYAL KOMBIT

Rezo sosyal Kombit se yon pwogram ki ekri nan langage PHP tankou Facebook. Se yon rezo ki gen pou objektif kreye relasyon ak moun ki pataje menm interè pèsonel oswa pwofesyonel nan respè, lanmou, ak devouman.

Mwen rele Jean Pean, mwen etidye nan syans enfòmatik prensipalman nan Enfrastrikti, ak Jesyon rezo enfòmatik. Apre kek lane ap travay nan domen sa, mwen rive pran yon retret avan lè. Men metye a pa pran retret nan tèt mwen. Se konsa mwen swiv fòmasyon nan HTML,CSS, PHP, SQL, LINUX ak anpil lòt atelye.

Gras a tout konesans sa yo, mwen kreye rezo sa nan respè pou tout moun ki vle ede nou bati yon platfòm konesans pou nou ede jen nou yo avanse. Map mande tout Nanm ki gen volonte pou ede vinn pote kole pou nou fè ansanm yon chèn dunyon poun pote lumyè a ansanm.

Si Facebook se yon rezo mondyal, nou se yon rezo lokal ki gen yon tandans global lè nou reyini dyaspora a , zanmi, epi moun kap viv Ayiti.

Mèsi tout moun